dissabte, 10 de setembre de 2016


El president Roque Lucas durant la introducció del cicle de concerts d'aquest any

En Rafael Oliver, durant la presentació del concert  MOLT BON CONCERT DE PIANO A CÀRREC DE 

MICHAEL DAVIDOV